Sentencia nº 156/2014 de 29 de Abril de 2014 IRPH – Kutxabank S.A.

Sentencia nº 156/2014 de 29 de Abril de 2014 de Juzgados de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián